Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών διατροφής για το διάστημα Μάιος – Ιούνιος 2019

 
Το ΚΠΕ Γρεβενών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του για το διάστημα από την 7η Μαΐου έως και την 30η Ιουνίου 2019, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια ειδών διατροφής (πίνακας ειδών όπως αναφέρεται στο σχετικό έντυπο προσφοράς). Για το σκοπό αυτό προσκαλεί τις σχετικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του ΚΠΕ να υποβάλλουν προσφορές τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 και μέχρι τις 13.00 μ.μ. στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. στα Γρεβενά, Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, στο κτίριο Μαθητικής Εστίας Γρεβενών.
 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν στο ΚΠΕ Γρεβενών σε σφραγισμένο φάκελο, συμπληρωμένο το «έντυπο προσφοράς ειδών διατροφής 2019» που μπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία μας ή να το κατεβάσουν από την ιστοσελίδα μας (ανάρτηση αρχική σελίδα).

Σεμινάριο με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές και η συμβολή τους στην Εκπαίδευση για την Αειφορία»

 
Το ΚΠΕ Γρεβενών στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»,  το οποίο υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020»-Άξονας προτεραιότητας 6, με τη συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τελικό δικαιούχο το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ, το φορέα διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου και το φορέα διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του σχολικού έτους 2018-2019, πρόκειται να διοργανώσει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο,  τις ημέρες Παρασκευή 17 και  Σάββατο 18 Μαΐου 2019, με θέμα: «Προστατευόμενες περιοχές και η συμβολή τους στην Εκπαίδευση για την Αειφορία».
 
Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε  εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Γρεβενών.
 
Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο προκήρυξης του σεμιναρίου και στην αίτηση που επισυνάπτονται.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια υπηρεσιών διατροφής και μετακίνησης στο πλαίσιο διοργάνωσης σεμιναρίου (Μαΐου 2019) του Κ.Π.Ε. Γρεβενών

 
Το Κ.Π.Ε. Γρεβενών, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»,  το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» - Άξονας προτεραιότητας 6, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τελικό δικαιούχο το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του σχολικού έτους 2018 – 2019, πρόκειται να διοργανώσει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο, τις ημέρες Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Μαΐου 2019. 
 
Με γνώμονα την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση του σεμιναρίου το Κ.Π.Ε. Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια υπηρεσιών: α) διατροφής και β) μετακίνησης, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στα αντίστοιχα σχετικά έντυπα προσφορών, για τις ημέρες Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Μαΐου 2019. Για το σκοπό αυτό προσκαλεί τις σχετικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς υπηρεσιών (επιχειρήσεις - καταστήματα εστίασης και επιχειρήσεις οδικών μεταφορών - εκμίσθωσης λεωφορείων) στην ευρύτερη περιοχή του Κ.Π.Ε. Γρεβενών να υποβάλλουν αντίστοιχες προσφορές τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 και μέχρι τις 13.00 μμ στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε. στα Γρεβενά, Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη, στο κτίριο Μαθητικής Εστίας Γρεβενών.
 
Οι συμμετέχοντες καλούνται να προσκομίσουν στο Κ.Π.Ε. Γρεβενών σε σφραγισμένο φάκελο, συμπληρωμένο το αντίστοιχο «έντυπο προσφοράς υπηρεσιών» (διατροφής ή μετακίνησης), το οποίο μπορούν είτε να το παραλάβουν από τα γραφεία μας είτε να το κατεβάσουν (download) από την ιστοσελίδα μας (επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έντυπα προσφοράς, καθώς και το κείμενο της πρόσκλησης).
 

Προγραμματισμός ΚΠΕ Γρεβενών 2019

 
Ακολουθεί ο προγραμματισμός του ΚΠΕ Γρεβενών για το 2019, όπως αυτός έχει αποσταλεί προς έγκριση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται με χρονολογική σειρά τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που θα επισκεφτούν το ΚΠΕ Γρεβενών.
 
Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί – συνοδοί που θα επισκεφθούν το ΚΠΕ Γρεβενών με τους μαθητές τους για βιωματική μάθηση καλούνται να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν το αρχείο κειμένου “Κατάσταση Εκπαιδευτικών - Μαθητών” (τονίζεται ότι πρέπει να συμπληρωθεί μία κατάσταση ανά τμήμα). Οι συμπληρωμένες αυτές καταστάσεις ανά τμήμα, υπογεγραμμένες από τη Διεύθυνση του σχολείου τους, θα πρέπει να δοθούν από τους επιμορφωμένους – συνοδούς εκπαιδευτικούς στα μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Γρεβενών κατά την άφιξη του σχολείου στο ΚΠΕ Γρεβενών, μαζί με την έγκριση μετακίνησής τους από την αντίστοιχη Α/θμια ή Β/θμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης και το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων της Σχολικής τους Μονάδας που αναφέρεται στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική επίσκεψη - δράση.
 
Διευκρινίζεται ότι: α) τα έξοδα μετακίνησης (συμπεριλαμβάνεται η μετακίνηση στο πεδίο στην περιοχή των Γρεβενών, περίπου 50χλμ.) και διατροφής βαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, β) όλα τα έξοδα του οδηγού του λεωφορείου (διαμονή, διατροφή κ.α.) καλύπτονται από το σχολείο.
 
Για την ασφάλεια των μαθητών σε όλη τη διάρκεια των προγραμμάτων υπεύθυνοι είναι οι συνοδοί καθηγητές. Κατά την επίσκεψή τους στο ΚΠΕ Γρεβενών τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλη ένδυση και υπόδηση, ανάλογα με την εποχή (καιρικές συνθήκες) για την εργασία πεδίου.
Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος αρχείου
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Κ.Π.Ε. Γρεβ ΣχολΜον Φεβ_Ιουν2019.pdf)Κ.Π.Ε. Γρεβ ΣχολΜον Φεβ_Ιουν2019.pdf 652 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Κατάσταση Εκπαιδευτικών - Μαθητών.doc)Κατάσταση Εκπαιδευτικών - Μαθητών.doc 260 kB

Προγράμματα του Κ.Π.Ε. Γρεβενών 2018 – 2019

α/α

Τίτλος Προγράμματος

Διάρκεια/ Ημέρα

Α/θμια

Β/θμια

1

2

3

4

Α'

Β'

Γ'

Δ'

Ε'

ΣΤ'

ΓυμνάσιοΛύκειο

2ης Ευκαιρίας

Α

Β

Γ

Α

Β

1

ΟΡΛΙΑΚΑΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

χ

χ

χ

 

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

2

ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

χ

χ

   

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

3

ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ –ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΑЇΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

χ

         

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

4

ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ- ΠΕΤΡΙΝΑ ΓΕΦΥΡΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΑ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

χ

χ

χ

     

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

5

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ -ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ

χ

χ

 

 

 

 

 

 

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

6

ΤΟ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

χ

χ

 

 

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

7

ΔΑΣΟΣ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΔΡΥΑΔΩΝ

χ

 

 

 

 

 

 

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

8

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

9

Ο ΣΟΦΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΜΑΜΟΥΤΗΣ ΜΠΟΡΣΟΝΗΣ (και για νηπιαγωγεία)

χ

 

 

 

χ

χ

χ

χ

χ

χ

χ

 

 

 

 

10

ΔΡΥΑΔΑ Η ΝΕΡΑΊΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ  (και για νηπιαγωγεία)

χ

 

 

 

χ

χ

χ

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ΑΚΗΣ ΜΑΝΙΤΑΡΑΚΗΣ (και για νηπιαγωγεία)

x

 

 

 

x

x

x