Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε. Γρεβενών

Κιτσούλης Στέργιος: Δάσκαλος,Υπεύθυνος Λειτουργίας ΚΠΕ

Ντόνα Ειρήνη: Δασολόγος, Αναπληρώτρια Υπεύθυνη

Μπέης Δημήτριος: Δάσκαλος, Μέλος

Ράμμος Γεώργιος: Δάσκαλος, Μέλος

Γάγαλης Δημήτριος: Mαθηματικός, ΜSc Πληροφ. Συστήματα, Μέλος